Prenumeration

 

Prenumerationer

För all vår litteratur kan prenumeration tecknas.Vi bevakar kontinuerligt de ändringar i lagstiftningen som på något sätt berör våra laghäften. Med vissa intervall trycker vi sedan om häftena . I samband med tryckningen sänds de nya häftena ut till våra prenumeranter i det antal man bestämt. Hela häftet byts då ut och användaren av våra samlingspärmar slipper arbetet med att byta sidor.

 


Prenumerantservice

För att våra prenumeranter ska kunna hålla sig uppdaterade om förändringar i lagstiftningen har vi på hemsidan en sk. Prenumerantservice.
Här kan Du som prenumerant lätt se vilka häften som ingått i den senaste tryckta utgåvan. Dessa uppgifter uppdateras regelbundet.